Tüm Eğitimler

Başarıya Götüren Davranışlar

Bu eğitim kişilik özelliklerinizden de yola çıkarak davranışlarınızı anlamınızı, onları kontrol etmenizi, değiştirmenizi, yönetmenizi ve bu süreçlerde dikkat etmeniz gereken noktaları görmenizi sağlayacaktır.

Konuşmaktan yürümeye, yemekten dans etmeye kadar yaptığımız her şey birer davranıştır. Yapılan her tür eylemin bireyin yaşamında bir etkisi ve yansıması vardır. Kişisel başarıyı ve verimliliği yakalamanın çeşitli yolları vardır ve bireysel davranışlar bunların en başında gelir. İş yaşamı söz konusu olduğunda da yapılacak olan her tür davranışın hem kişisel başarıya hem de iş verimliliğine etkisi olacaktır.

Bu eğitim, doğru davranmanın özellikle iş yaşamında ne kadar önemli olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır. Doğru davranabilme sürecinde öne çıkan pek çok konuyu bu eğitimde bulacak ve davranışların farklı etmenler tarafından ne şekilde etkilenebileceğini göreceksiniz. Bu eğitim kişilik özelliklerinizden de yola çıkarak davranışlarınızı anlamınızı, onları kontrol etmenizi, değiştirmenizi, yönetmenizi ve bu süreçlerde dikkat etmeniz gereken noktaları görmenizi sağlayacaktır. Kişisel becerilerinizi tanıyacak, onları nasıl geliştirebileceğinizi ve başarılı olmak için neler yapmanız gerektiğini öğreneceğiniz bu eğitimin içerisinde ayrıca sözel ve sözel olmayan iletişimin kişiler üzerinde etkisini göreceksiniz. Kişisel başarı için hem günlük yaşamda hem de iş yaşamında nasıl davranmanız gerektiğini bu eğitimin sonunda açıklayabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

Bu eğitim üç modülden oluşmaktadır.

 • Modül 1: Davranışı Etkileyen Faktörler

  Bu modülün temel amacı, davranış ve davranış değişikliklerinin nedenlerini açıklamaktır. Bu bağlamda öncelikle davranışın tanımı üzerinde duracağız. Ardından davranışa etki eden etmenler ve bunları yönetebilmek için gerekli davranış biçimlerine değineceğiz. Son bölümde ise davranışın değişebileceğini ve bu değişikliklerin nedenlerine göz atacağız.

 • Modül 2: İletişimin Davranışlara Etkisi

  Bu modülün temel amacı, sözel ve sözsüz iletişim önemini açıklamaktır. Kendinizi sözel olarak ifade etmenin, dinlemeyi ve konuşma becerilerini geliştirmenin faydalarını öğreneceksiniz. Ayrıca sözsüz iletişimin önemini, dolayısıyla beden dilinin iletişim sürecinde nasıl anlamlı olabileceğini anlayacaksınız. Bu modül ile giyim kurallarına dair bilgiler edinecek ve uygun durumlar için uygun tercihler yapmanın önemini açıklayabileceksiniz.

 • Modül 3: Davranış ve Kişisel Başarı

  Bu modülün temel amacı, kişisel başarı için davranışın önemini açıklamaktır. Bu modülde, kişisel başarının ne olduğunu ve nasıl ölçülebileceğini öğreneceksiniz. Kişisel başarıyı etkileyen faktörleri ve işyeri standartlarına uygun davranışı sergilemenin önemini göreceksiniz.

Öğrenme Çıktıları

Bu eğitimin sonunda aşağıda sıralanan kazanımlarını edinmiş olacaksınız.

 1. Farklı etkenlerin davranışı nasıl etkilediğini öğrenir.
 2. Farklı davranış kodlarının farklı durumlar üzerindeki etkisini öğrenir.
 3. Farklı durumları yönetebilmek için hangi stratejilerin kullanılması gerektiğini öğrenir.
 4. Davranışın kişisel başarıyı nasıl etkilediğini öğrenir.

Eğitim Süreci

 • Bu eğitim, Pearson BTEC WorkSkills Level 2 uluslararası yeterlilikler çerçevesine uygun olarak uzaktan öğrenme tekniği ile geliştirilmiştir.
 • Öğrenme içerikleri video, animasyon, ses ve metinler ile zenginleştirilmiş interaktif e-ders formatında sunulmaktadır.
 • Kendi öğrenme hızınızda, belli bir zaman sınırlaması olmadan çalışabileceğiniz interaktif e-derslere dilediğiniz yerden, dilediğiniz zaman ve her türlü cihazdan erişebilirsiniz.
 • Eğitime katılımınızı belgelendirebilmek için eğitim kapsamında tanımlanmış değerlendirme ölçütlerini yerine getirmeniz gereklidir.
 • Değerlendirme süreci, e-ödev tekniği kullanılarak tasarlanmıştır.

Yorumlar

4,0

Ortalama Değerlendirme


Bu eğitim hakkında henüz yorum yapılmadı.

150,00 TL

120,00 TL

 • 0
 • 0
 • 4,0

Bu eğitimi paylaşmak ister misin?